GreenBrowser Help (V1.9)

GreenBrowser is een multi-tab browser, gebaseerd op de Internet Explorer, maar met meer mogelijkheden:

verzamelaar, muisgebaren, muisslepen, popup-filter, zoekmachines, achtergrond kleur, werkbalk skin, proxy, tab-balk, sneltoetsen, automatisch scrollen, automatisch opslaan, formulieren, opstartinstellingen, automatisch verbergen, drag & drop, koppelingenlijst met analyse, groepen, statusbalk berichten, downloadcontrole, zoekbalk, balk voor hulpprogramma’s, uitvoeren van scripts, etc...


Belangrijkste mogelijkheden:

1. De verzamelaar
De verzamelaar verzamelt tekst, afbeeldingen, scripts, popup-filter-informatie en informatie over automatisch opgeslagen pagina’s.
Er zijn 3 mogelijkheden om tekst of afbeeldingen in de verzamelaar te zetten:
1. Open de verzamelaar en sleep er tekst of afbeeldingen op.
2. Drop tekst of afbeeldingen op het verzamelaar-pictogram op de statusbalk.
3. Drop tekst, afbeeldingen of koppelingen in de pagina met een extra toets ingedrukt (zie overzicht).
Het is ook mogelijk om scrips uit te voeren vanuit de verzamelaar. Voor details zie “Scripts uitvoeren”.

2. Muisgebaren
Door met de rechter muisknop ingedrukt een figuur (gebaar) in de pagina te maken kun je verschillende opdrachten uitvoeren. Deze gebaren zijn in te stellen in de Greenbrowser-opties.

3. Muis slepen
Muis slepen kan handig zijn bij enorme pagina’s of enorme afbeeldingen. Door met de rechter muisknop ingedrukt, te slepen kun je in de pagina makkelijk scrollen, zoals bij bv. ACDSee.
Het werkt niet als je op een koppeling staat of als je muisgebaren aan hebt staan.

4. Popup-filters
Je kunt automatische popups filteren met het v2.3 filter door middel van een simpele muisklik.
1. Automatische popups onderdrukken
2. Identieke (dubbele) popups onderdrukken
3. Popups onderdrukken aan de hand van een lijst met URL’s.

5. Zoekmachine
Je kunt met behulp van de zoekbalk direct zoeken naar: nieuws, mp3’s hardware, software, koersen, etc. Je kunt zelf een zoekmachine toevoegen aan de lijst met zoekmachines en het is ook mogelijk met meerdere zoekmachines tegelijk te zoeken.
1. De zoekmachine-opdracht gebruikt %s als de zoekparameter.
2. Je kunt strings met zoekmachine-opdrachten scheiden dmv. “|”.
Bij het selecteren van de zoekmachine dmv. Het dropdown-menu zijn er de volgende opties:
1. Met de Ctrl-toets : Een extra zoekmachine selecteren.
2. Met de Shift-toets: Een zoekmachine selecteren en alle andere deselecteren.
Deze laatste instellingen worden niet bewaard. De volgende keer dat je Greenbrowser start is de standaard zoekmachine weer geselecteerd.

6. Achtergrond kleur
Als een webpagina geen achtergrondkleur heeft, kan je de achtergrondkleur zelf bepalen.

7. Werkbalk skin
De werkbalk skin kan ingesteld worden. Je kunt de standaard skin gebruiken, zelf een skin maken, of bv. de standaard skin aanpassen.
1. In de map skin\default staat de standaard skin. Je kunt de afbeelding wel veranderen maar niet de achtergrondkleur, bestandsgrootte of bestandsnaam.
2. Maak een nieuwe map in de map skin en plaats daarin je afbeelding(en). Je hoeft niet alle afbeeldingen te maken. Als een bestand niet bestaat zal Greenbrowser het benodigde bestand uit de map skin\default gebruiken.
3. De bestandsnaam en bestandsinformatie:
BackGround.bmp: achtergrond van de werkbalk
FavBar.bmp: pictogrammen van het favorietenmenu, de favorietenbalk en de koppelingenbalk
Go.bmp: pictogrammen van de adresbalk
MainAnimIcon.bmp: geanimeerd pictogram van de hoofdtitel?
MainTool16.bmp: kleine pictogrammen van de werkbalk, formaat: 16*16
MainTool24.bmp: grote pictogrammen van de werkbalk, formaat: 24*24
MainToolGray16.bmp: kleine pictogrammen van de werkbalk in grijswaarden, formaat: 16*16
MainToolGray24.bmp: grote pictogrammen van de werkbalk in grijswaarden, formaat: 24*24
SearchBar.bmp: pictogrammen van de zoekbalk
StatusTool.bmp: pictogrammen van de statusbalk, formaat: 12*12
SystemBar.bmp: pictogrammen van de systeembalk
TaskBar.bmp: pictogrammen van de taakbalk, formaat: 16*16

8. Proxy
Proxyserver: als de computer zich in een Intranet bevindt, moet een proxyserver ingesteld worden
Web-proxy: met deze proxy kun je bijvoorbeeld anoniem surfen of informatie over de huidige webpagina opvragen via Alexa.
Vertaal-proxy: hiermee kun je webpagina's vertalen. Een aantal vertaal proxy's zijn al ingesteld.

9. Tabvenster
1. Het tab-pictogram toont
- de status van een pagina: blanco pagina, downloaden voltooid, opgeslagen, etc.
- tab-specifieke opties: vergrendeling, markering, beveiliging.
2. Je kunt instellen dat een indexnummer op de tab wordt weergegeven en dat de tab gesloten kan worden door te klikken op het tab-pictogram.
3. Je kunt een tab een vast label, een URL-alias of een sneltoets geven.
4. Je kunt tabs verslepen en daarmee de tab-volgorde veranderen.
5. Je kunt aan een dubbelklik actie een opdracht koppelen.

10. Automatisch scrollen
1. De browser kan een pagina automatisch laten scrollen. Dit is handig als je lange pagina's moet lezen.
2. Je kunt de snelheid en de manier van het scrollen aanpassen.
3. Muis bepaalt snelheid: door de muis hoger of lager boven de scroll-balk te houden kun je sneller of langzamer scrollen.

11. Automatisch opslaan
1. Je kunt pagina's automatisch opslaan zonder een dialoogvenster te tonen.
2. Je kunt de opties voor het automatisch opslaan vinden onder de download opties.

12. Automatische formulieren
1. Je kunt formuliergegevens bewaren. Dit is handig als je vaak op een bepaalde pagina dezelfde informatie in moet vullen.
2. Radiobuttons kunnen als volgt ingesteld worden:
Ga naar 'formulieren aanpassen...', dubbelklik op een item waar 0, - 1 of 1 staat en voer nieuwe data in: - 1 selecteert niets, 0 selecteert de eerste optie, een selecteert de tweede optie.
3. Voor een checkbox geldt: 0 is niet aangevinkt, 1is wel aangevinkt.
4. Om meerdere regels in te kunnen voeren gebruik je \r\n als return.
5. Je kunt ingevoerde gegevens beveiligen met ' versleutel gegevens van de editor'.
Als je onversleutelde gegevens alsnog wilt versleutelen kun je het volgende doen:
deselecteer ' versleutel gegevens van de editor', vul het formulier in, selecteer ' versleutel gegevens van de editor' en bewaar het formulier opnieuw.
6. Als je niet wilt dat anderen je wachtwoord of andere formuliergegevens kunnen zien, kun je formulierdata selectief wissen.
Informatie over knoppen zoals <Doorgaan> of <Volgende> kunnen niet worden opgeslagen. Daarom is het wel mogelijk om veilig een formulier te testen, bijvoorbeeld om te kijken of de radiobuttons goed worden ingesteld.

13. Opstart instellingen
Je kunt aangeven welke pagina Greenbrowser moet openen bij het opstarten: blanco pagina, startpagina, laatste bezochte pagina, etc.

14. Automatisch verbergen
Je kunt instellen dat alle werkbalken automatisch worden verborgen. Als de muis boven de pagina is, zijn ze verborgen, en als de muis boven de titelbalk wordt gehouden, worden alle werkbalken weer getoond. De sneltoets van deze functie is F12, of je kunt op de betreffende knop op de werkbalk klikken.

15. Monitor
De monitor is het zwevende Greenbrowser-pictogram boven het bureaublad. Je kunt het pictogram verplaatsen en de transparantie wijzigen. Je kunt meerdere bestanden tegelijkertijd openen door ze op de monitor te slepen en je kunt Greenbrowser verbergen/weergeven door erop te dubbelklikken. Door er met rechts op te klikken wordt het menu weergeven.

16. Het pad van de favorieten instellen
Je kunt zelf aangeven welke map gebruik moet worden voor de favorieten. Je kunt uiteraard ook de standaard map van de Internet Explorer gebruiken. Dit kan ingesteld worden in de algemene opties.

17. Muis drag & drop
Door koppelingen, afbeeldingen of geselecteerde tekst te droppen in de pagina, kun je snel een koppeling openen of een afbeelding of tekst bewaren (via de verzamelaar). Zie het overzicht voor alle opties.

18. Lijst met koppelingen
Met de koppelingenlijst kun je alle koppelingen op een pagina weergeven. Je kunt de koppelingen op verschillende manieren selecteren/filteren en vervolgens openen of de URL's kopiëren. Je kunt een pictogram voor de koppelingenlijst toevoegen op de werkbalk en verder kun je het in het menu vinden onder Opties/Extra opties, of met de sneltoets Alt+L.

19. Groepen
Je kunt meerdere pagina's/tabs/URL's als één groep bewaren.
1. Als je een bepaalde pagina van een groep niet wilt openen kun je deze deselecteren.
2. Je kunt per groeps-pagina de download controle instellen.
3. Je kunt per groeps-pagina instellen of deze in het menu wordt weergegeven of niet.
4. Je kunt alle tab-vensters opslaan als een nieuwe groep, of toevoegen aan een bestaande groep.
5. Je kunt bij het indelen van groepen een URL van de ene naar de andere groep verplaatsen door deze erop te slepen. Door te slepen, met de Ctrl-toets ingedrukt, wordt de URL gekopieerd.

20. Statusbalk berichten
De volgende informatie is weer te geven op de statusbalk:
Klok, online tijd, aantal pagina's, gefilterde pagina's, lokale IP-adres, netwerk snelheid, beschikbaar geheugen, etc. De hoofdletters A t/m Z worden door Greenbrowser gebruikt. Je kunt verder elke gewenste tekst in kleine letters in de statusbalk-string opnemen.

21. Download controle
1. Als je gebruik maakt van een modem om te internetten, kun je (om sneller te surfen) het downloaden van afbeeldingen en geluiden uitzetten. Je kunt tegelijkertijd het downloaden van afbeeldingen en geluiden voor lokale pagina's en intranet-bestanden wel aanzetten.
2. Je kunt voor een bepaalde pagina speciale download controle instellen door deze pagina in een groep op te nemen. Nadat je de pagina in een groep hebt bewaard kun je de download controle instellen bij de groeps-opties.
3. Je kunt per pagina de download controle ook instellen met de daarvoor bestemde knop op de werkbalk. Als je de download controle aanpast met de Ctrl-toets ingedrukt, wordt de pagina niet automatisch vernieuwd.

22. Zoekbalk
In de zoekbalk kun je een zoekterm intypen, en hierop zoeken met een zoekmachine, en/of de zoekterm uitlichten, en/of de zoekterm opzoeken in de pagina.
1. Zoeken: Door geselecteerde tekst op de zoekbalk te droppen, wordt meteen gezocht met de geselecteerde zoekmachine(s).
2. Uitlichten: Door geselecteerde tekst op de zoekbalk te droppen met de Shift+Ctrl-toets ingedrukt, wordt de zoekterm uitgelicht.
3. Zoeken op de pagina: Door geselecteerde tekst op de zoekbalk te droppen met de Ctrl-toets, of de Ctrl+Enter-toets ingedrukt, wordt de zoekterm opgezocht en scrollt de pagina daarheen.
4. Als de zoekbalk niet zichtbaar is kun je een zoekterm ook op de adresbalk droppen met de Ctrl- of de Shift-toets ingedrukt.
Zie ook de 'tips en trucs' verderop in dit helpbestand.

23. Werkbalk voor externe programma's
1. Je kunt snelkoppelingen naar externe programma's toevoegen aan deze werkbalk. Je kunt hierbij aangeven of een programma automatisch op moet starten met Greenbrowser en/of automatisch gesloten moet worden met Greenbrowser.
2. Als je een script wilt uitvoeren, kun je dit doen in de script-verzamelaar, maar je kunt het script ook toevoegen aan deze werkbalk. Op dit moment ondersteunt Greenbrowser alleen het script-formaat. De meeste plug-ins zijn scripts en deze kunnen direct toegevoegd worden aan de werkbalk. Je kunt ook meerdere scripts tegelijkertijd toevoegen door een map met plug-ins/scripts te selecteren.

24. Het uitvoeren van scripts
Vanuit de verzamelaar kun je JavaScript of VBScript uitvoeren.
1. Selecteer scriptcode van <script> t/m </script>
2. Klik op de run-knop in de verzamelaar (kleine groene driehoekje).
3. Als je een script wilt uitvoeren in alle pagina's, houdt dan de Ctrl-toets ingedrukt bij het uitvoeren van het script.


Sneltoetsen
F1 Nieuwe tab
F2 Vorige tab
F3 Volgende tab
F4 Tab sluiten
F5 Tab vernieuwen
F6 Vorige hit van de zoekterm in de pagina weergeven
F7 Volgende hit van de zoekterm in de pagina weergeven
F8 String in de adresbalk selecteren (om snel een andere URL in te kunnen typen)
F9 Dropdown-menu van de adresbalk uitvouwen
F10 String in de zoekbalk selecteren (om snel een andere zoekterm in te kunnen typen)
F11 Volledig scherm
F12 Taakbalken automatisch verbergen
   
Ctrl+1 ~ Ctrl+9 Tab1 ~ Tab9
Ctrl+Tab Vorige tab
Ctrl+Pijl omhoog Groter lettertype
Ctrl+Pijl omlaag Kleiner lettertype
Ctrl+Pijl links Vorige tab
Ctrl+Pijl rechts Volgende tab
Alt+Pijl omhoog Vorige tab
Alt+Pijl omlaag Volgende tab
Alt+Pijl links Vorige pagina
Alt+Pijl rechts Volgende pagina
Ctrl+Enter Aanvullen met http://www.%s.com/
Shift+Enter Aanvullen met http://www.%s.net/
Ctrl+Shift+Enter Aanvullen met http://www.%s.com.cn/
Alt+L Lijst met koppelingen weergeven
Alt+Q Gevraagde gegeven op de pagina invullen (formulier invullen)
Alt+1 Ingevulde gegevens opslaan als formulier
Alt+2 Ingevulde gegevens opslaan als het standaardformulier
Ctrl+Q Toevoegen aan de popup-filterlijst
Ctrl+G Verzamelaar
Ctrl+` GreenBrowser verbergen/weergeven (deze sneltoets is te wijzigen)

Standaard muisgebaren
Omhoog Pagina omhoog scrollen
Omlaag Pagina omlaag scrollen
Links Vorige pagina
Rechts Volgende pagina
   
Omhoog, omlaag Vernieuwen (F5)
Omhoog, links Nieuwe blanco pagina (F1)
Omhoog, rechts Sluiten (F4)
   
Omlaag, omhoog Automatisch opslaan
Omlaag, links Vorige venster (F2)
Omlaag, rechts Volgende venster (F3)
   
Rechts, omhoog Naar het begin van de pagina scrollen
Rechts, omlaag Naar het einde van de pagina scrollen

Standaard muis Drag & Drop (in de pagina)
Afbeelding (linker knop) Opslaan via de verzamelaar
Afbeelding (rechter knop) URL van de afbeelding weergeven in de statusbalk
Afbeelding (Ctrl + linker knop) Afbeelding openen
   
Koppeling (linker knop) Openen in een nieuw venster
Koppeling (rechter knop) Opslaan in de verzamelaar
Koppeling (Ctrl + linker knop) Sprong-URL openen
   
Tekst (linker knop) Tekst zoeken met de standaard zoekmachine (in een nieuw venster)
Tekst (Alt + linker knop) Tekst opslaan in de verzamelaar
Tekst (Ctrl + linker knop) Tekst openen (alsof het een URL is)

Tips en trucs

1. Hoe kun je een webpagina of een koppeling naar een webpagina snel naar iemand toesturen?
Via Bestand/Verzenden kun je de huidige pagina of een koppeling naar de pagina direct via e-mail versturen.

2. Hoe kun je een koppeling in een nieuw venster openen?
1. Drag & drop een koppeling in de pagina.
2. Drag & drop een koppeling op de adresbalk of de taakbalk.
3. Houdt de Shift-toets ingedrukt als je op een koppeling klikt.
4. Stel in de Greenbrowser opties in dat koppelingen in een nieuw venster moeten worden geopend.
5. Stel onder de muisopties in dat de middelste knop de actie heeft:' Koppeling openen'.

3. Hoe kun je een URL-string in de pagina openen?
1. Selecteer de URL-string en sleep de string op de adresbalk of de taakbalk.
2. Selecteer de URL-string en kies uit het menu: Bestand/Nieuw venster/Geselecteerde tekst (Ctrl+Shift+T).
3. Selecteer de URL-string en drag & drop de string ergens in de pagina.

4. Hoe kun je snel een URL openen?
1. Gebruik sneltoetsen, en koppel een URL aan een sneltoets.
2. Gebruik een URL-alias en type de alias in de adresbalk.
3. Voeg een URL toe aan de favorieten, zodat je deze makkelijk kunt openen.

5. Hoe kun je meerdere URL's tegelijk openen?
1. Bewaar de URL's als een groep en open alle URL's door de groep te openen.
2. Bewaar de URL's in een map in de favorieten en open de URL's vervolgens door te klikken op 'Alle URL's openen'.
3. Selecteer een aantal koppelingen en/of bestanden en sleep ze op het hoofdvenster of het monitorpictogram.

6. Hoe kun je snel een pagina sluiten?
1. Type een van de volgende toetsen: F4, Ctrl+F4, Ctrl+W, Ctrl+PageDown.
2. Kies in de Greenbrowseropties onder Tab: 'Tabs sluiten dmv.' linker of rechter muisknop. Hierdoor kun je een tab sluiten door op het kleine pictogram links in de tab te klikken.
3. Gebruik muisgebaren. Het gebaar 'Omhoog, Rechts' sluit dan de huidige tab.
4. Klik met rechts op de tab en kies: 'Tab sluiten'.
5. De actie 'dubbelklik tab' is standaard zo ingesteld dat de tab gesloten wordt.

7. Hoe kun je snel een afbeelding opslaan?
1. In de greenbrowser-opties/muis kun je 'verslepen van afbeeldingen' koppelen aan de verzamelaar. Je kunt een afbeelding dan dmv. drag & drop in de pagina direct opslaan. Het pad waar de afbeelding wordt opgeslagen kan je instellen in de download-opties (in de greenbrowser-opties).
2. Sleep een afbeelding op het pictogram van de verzamelaar, of op de statusbalk. Daarmee wordt de afbeelding ook opgeslagen in het verzamelaar-pad.

8. Hoe kun je snel zoeken?
1. Type een zoekterm in de zoekbalk en druk op Enter.
2. Drag & Drop een zoekterm op de zoekbalk.
3. Drag & Drop een zoekterm op een willekeurige plaats in de pagina.
4. Type een zoekterm in de zoekbalk en kies (met de muis) uit het zoek-dropdown-menu een zoekmachine.

9. Hoe kun je snel de zoekmachine wijzigen?
Je kunt in het dropdown-menu van de zoekmachine met de Ctrl- of de Shift-toets de zoekmachine tijdelijk wijzigen. Zie ook 5. Zoekmachine.

10. Hoe kun je snel een koppeling op de pagina vinden?
Als je in de Internet Explorer een koppeling op de pagina zoekt, lukt dat vaak alleen door het bronbestand van de pagina te bekijken. In Greenbrowser kun je dmv. de koppelingenlijst (onder Opties/Extra opties) een goed overzicht krijgen van alle koppelingen op de pagina.

11. Hoe kun je Greenbrowser snel verbergen/weergeven?
1. Met de standaard sneltoets: Ctrl+`. Je kunt deze sneltoets wijzigen in de Greenbrowser opties.
2. Als de monitor zichtbaar is, kun je daarop dubbelklikken.
3. Als het Traypictogram zichtbaar is kun je daarop klikken.

12. Hoe kun je het geheugengebruik van Greenbrowser zoveel mogelijk beperken?
Als Greenbrowser is geminimaliseerd, of gesloten naar de tray, gebruikt het zo weinig mogelijk geheugen (tot 80% minder). Het verbergen en daarna weergeven van Greenbrowser heeft ook een geheugenbesparend effect.

13. Hoe werkt drag & drop van strings op de adresbalk?
1.Drag&Drop: De string wordt geopend.
2.Ctrl+Drag&Drop: Er wordt gezocht naar de string.
3.Shift+Drag&Drop: De string wordt in de zoekbalk geplaatst zonder verder actie te ondernemen.
4.Shift+Ctrl+Drag&Drop: De string op de pagina wordt uitgelicht.

14. Hoe werkt drag & drop van strings op de zoekbalk?
1.Drag&Drop: Er wordt met een zoekmachine gezocht naar de string.
2.Ctrl+Drag&Drop: Er wordt op de pagina gezocht naar de string.
3.Shift+Drag&Drop: De string wordt in de zoekbalk geplaatst zonder verder actie te ondernemen.
4.Shift+Ctrl+Drag&Drop: De string op de pagina wordt uitgelicht.

15. Hoe kun je een sprong-URL direct openen?
Sommige URL's zien er als volgt uit: http://www.abc.com/jump.asp?http://www.123.com/. Als je de sprong-URL 'http://www.123.com/' direct wilt openen houd dan de Ctrl-toets ingedrukt als je op zo'n koppeling klikt.

16. Hoe kun je snel de download controle van een pagina wijzigen?
Met het dropdown-menu van het 'download controle'-pictogram (toe te voegen aan de werkbalk dmv. 'Werkbalk aanpassen'). Nadat je een optie hebt gewijzigd, zal de pagina automatisch vernieuwd worden. Wil je dit niet wilt, houd dan de Ctrl-toets ingedrukt als je een optie wijzigt.

17. Hoe kun je het openen van pagina's versnellen?
1. Door het popup-filter uit te zetten.
2. Door berichten op de statusbalk uit te zetten zoals Locaal IP-adres, Beschikbaar geheugen, Netwerk snelheid, Modem snelheid, etc.

18. Hoe kun je de vergrendeling van de rechter muisknop uitschakelen?
Op sommige pagina's is het niet mogelijk met de rechter muisknop iets te selecteren. Dit is als volgt uit te schakelen:
1. Open de verzamelaar en ga naar scripts.
2. Selecteer onder 'Linker en/of rechter muisklik ontgrendelen' de tekst <script language="JavaScript"> t/m </script> en voer het script uit.
3. Deselecteer in het download controle dropdown-menu de optie 'Scripts toestaan'.
De pagina wordt nu automatisch vernieuwd en de rechter muisknop zal ontgrendeld zijn.

19. Hoe kun je tabs met identieke of op elkaar lijkende URL's opzoeken?
Soms, als je veel pagina's tegelijkertijd opent, is het lastig om tabs met identieke of op elkaar lijkende URL's op te zoeken. Gebruik hievoor de functie: Tabs met gelijke URL's markeren (deze functie vind je door met rechts op een tab te klikken). Alle tabs waarvan de URL de gewenste string bevat, zullen dan gemarkeerd worden. De markering is te herkennen aan het uitroepteken in de tabs.

20. Hoe kun je snel een aantal tabs sluiten?
1. Vergrendel eerst de tabs die je wilt houden en kies vervolgens 'Alle tabs sluiten'.
2. Kies bij identieke of gelijkende URL's 'Tabs sluiten/Tabs met gelijke URL-structuur sluiten'.
3. Je kunt de tabs aan de rechterkant of de tabs aan de linkerkant van de actieve tab sluiten.


Vragen?

1. Hoe kun je Greenbrowser installeren?
Het is niet nodig om Greenbrowser te installeren. Je kunt het gedownloade ZIP-bestand uitpakken in een map naar keuze, en 'Greenbrowser.exe' runnen.

2. Hoe kun je de standaard instellingen herstellen?
Als je de standaard instellingen wilt herstellen hoef je alleen het bestand 'Greenbrowser.ini' te verwijderen. Greenbrowser maakt dan een nieuw ini-bestand met standaard instellingen aan.

3. Over Greenbrowser

Greenbrowser is gratis te downloaden en te gebruiken.
Als je Greenbrowser een goed product vindt, kun je ons werk dmv. een donatie steunen. Hierna krijg je support en maak je het mogelijk dat wij de software blijven verbeteren. Bedankt voor uw ondersteuning!

4. Hoe kun je doneren voor Greenbrowser?

1. Als je hier klikt, kun je doneren via regsoft.com. Dit is makkelijk en veilig.
2. Als je in China bent kun je hier klikken. Dan kun je doneren via softreg.com.cn.
3. Ga naar onze homepage: http://www.MoreQuick.com, en klik op de doneer-koppeling.

More Quick Tools 2003